Phone: 0086- 0755-83976997 Email: sales@peovg.com

Sản phẩm của chúng tôi

Comment

..

Về mặt tích cực, hệ thống an ninh cho các dự án mới hầu như đều dựa trên IP, nhờ vào nhiều lợi ích của sự giám sát video IP, nhờ đó có khả năng giải quyết tốt hơn và các phân tích tiên tiến hơn để giúp người dùng biết được tình hình.Tuy nhiên, đối với các dự án lớn hay các tòa nhà với cấu trúc tương tự, việc di chuyển to àn diện sang IP có thể là một dự án đắt tiền.Thay thế cho những dự án này bằng các giải pháp Ethernet -over -Dồn -xial (EoC) có thể chứng minh cách hiệu quả và ít sức lao động hơn để di chuyển cho người dùng cuối, đó là di chuyển Analog sang IP thay thế các thiết bị cuối chính là máy quay và máy quay và máy quay và rời khỏi giường.{iTrình cung cấp hàng trăm trường tư duy duy riêng tư.{/i

Gặp gỡnhu cầu khách hàng Là mục tiêu và động lực duy nhất của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp chất lượng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất và phản ứng nhanh nhất, chỉ để trấn an khách hàng