Phone: 0086- 0755-83976997 Email: sales@peovg.com

Sản phẩm của chúng tôi

Hỗ trợ môi trường gốc

..

Cổng POE Ethernet Switch, năng lượng tối đa tới 15.4W /30W /600W.Hệ thống theo dõi an ninh Ethernet,9Switch, nhằm mục đích theo dõi và bảo mật cao cấp Ethernet.Công tắc 1000p poe đã kết hợp hoàn toàn các đặc trưng của sự giám sát an ninh, cung cấp khả năng vận chuyển gói nhanh và 999à,rộng băng từ máy bay do đó chắc chắn, ảnh và fChuyển phát có giá trị.Trường hợp của chúng ta bao gồm thiết kế công tắc trực tiếp, kết nối qua kênh tiếp, vân vân,từ thiết kế tới sản xuất, có thể chịu được thử thách của thị trường.

Gặp gỡnhu cầu khách hàng Là mục tiêu và động lực duy nhất của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp chất lượng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất và phản ứng nhanh nhất, chỉ để trấn an khách hàng