Phone: 0086- 0755-83976997 Email: sales@peovg.com

Sản phẩm của chúng tôi

Trung tâm dịch năng lượng video Comment

..

Có tín hiệu siêu cao cấp trên trên trên 4K 8MP.Chuyển tín hiệu video và điện cùng lúc.Sản phẩm nhận nuôi Cat5 /5e /6 như một phương tiện truyền tin để truyền tín hiệu HDVI /HDTVI /AHD và cung cấp điện cho máy ảnh trong 30m để đơn giản dự án.Thông tin chuyển động qua tiêu cực có khoảng cách xa, tín hiệu cao chất lượng, chống nhiễu mạnh.Nó được đề nghị trong hệ thống giám s át CCTV.Những s ản phẩm của chúng t ôi theo dõi video cao cấp trên to àn thế giới và giá hợp lý. Chúng t ôi hy vọng các s ản phẩm và dịch vụ của chúng t ôi s ẽ đáp ứng bạn, và chúng t ôi hi vọng chúng t ôi có thể thiết lập mối quan hệ hợp t ác lâu dài.n e -mail để có thêm thông tin về Trung tâm dịch chuyển video USP.

Gặp gỡnhu cầu khách hàng Là mục tiêu và động lực duy nhất của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp chất lượng tốt nhất, dịch vụ tốt nhất và phản ứng nhanh nhất, chỉ để trấn an khách hàng